BOX SAMTAL: Underground, counterculture och karnevalisk konst

Christian Pallin and Fredric Gunve

Vårens tema för Box Samtal är “Underground, counterculture och karnevalisk konst”, med historiska exempel och aktuella konsekvenser, produktionsmodeller, New York Times och bilden av Göteborg.

Årets första Box Samtal, på onsdag 2/4 kl. 19, inleds med film och bar:
Christian Pallin svarar på frågor om sitt arbete, berättar om starten av Lava på Kulturhuset i Stockholm och om Koloni som möjlig arbetsmodell.

Fredric Gunve berättar om sitt konstnärskap och om Framtidskonsten som bas för produktion och spridning.