BOX SAMTAL #12

Lars Bang Larsen and Katarina Nitsch

Box Samtal är en serie föreläsningar, konstnärspresentationer, filmvisningar och diskussioner inom två löpande huvudteman, Konst & Autonomi samt Konst & Kunskapsproduktion.

19.30 Katarina Nitsch om sitt senaste större projekt
20.30 Lars Bang Larsen om konst som normskapare

Lars Bang Larsen är curator och konstkritiker. Han har bl.a. arbetat med större internationella utställningar som Pyramids Of Mars, Fundamentalisms Of The New Order, Populism, och The Invisible Insurrection Of A Million Minds. Han skriver i t.ex. Frieze.

Om ‘Konst är norm’: ‘Presentationen tar som utgångspunkt en iakttagelse av att konstens tillstånd förändras. Den betraktas inte längre som ett idealt eller extraordinärt fenomen utanför den bestående ordningen, utan är specifikt gjort till en norm, som bidrager till att reproducera samhället som det redan är. Denna genomgripande forändring av konsten producerar nya former för förbrukning, men är också delaktig i att regulera upplevelser och kognitioner. Att konst nu betraktes som en motor för ekonomi och för produktionen av subjektivitet är så att säga en mutation i dess själva DNA, som bland annat kallas för upplevelseekonomi och kreativa industrier. Här har konst blivit till en utövande funktion, i en ekonomi som bygger på att mobilisera folks begär och känslointensiteter. För att finna ut hur subjektivitet produceras av denna regim är det nödvändigt att försöka definera en affektens materialitet.’

Katarina Nitsch berättar om verket ‘Old Issues New Glories’, ett arbete där hon involverat olika grupper av människor för scener till en film. Hennes verk växer fram genom att väva samman de medverkandes egna berättelser och platsens historia med mytologiska och allegoriska gestalter, sagor och fabler. Hon utforskar det performativa i olika situationer, aktiviteter och strukturer.

Katarina Nitsch är konstnär och arbetar med iscensättningar, performance och film. Senast medverkade hon i utställningen Tipsa en vän på Bonniers Konsthall samt Navinki-Weld performance meetings i Vitryssland och Stockholm.

Välkomna!

Medarrangör HFF – Högskolan för fotografi