Supermarket 2007

Malin Bogholt, Maja Hammarén

Förra årets konstnärsdrivna succékonstmässa Mini Market på Konstnärshuset i Stockholm har vuxit och blivit internationella Supermarket 2007. Supermarket 2007 öppnar den 22–25 februari 2007 i Konstnärshuset i centrala Stockholm, som den första konstnärsdrivna internationella konstmässan. Galleri Box medverkar på Supermarket tillsammans med över 30 utvalda gallerier och organisationer från Sverige, Norden och Europa medverkar och visar upp den konstnärsdrivna och de senaste strömningarna inom samtidskonsten. På mässan presenterar Galleri Box Maja Hammaréns pågående videodokumentation om Box Samtal samt Malin Bogholt, som arbetar med installationer och teckning. I Malin Bogholts arbeten finns en återhållsamhet. Teckningarna och installationerna verkar styrda, som om de vore tittskåp in i en annan verklighet. Materialet som Malin använder sig av är ofta alldagliga föremål, plastbyttor, snören och plaströr. I hennes verk finns ofta en början och ett slut och denna början och detta slut är beroende av varandra i det att de knyter samman rummet. Malin letar sig fram till en punkt där verket öppnar sig, både mot det faktiska men också mot det gåtfulla.