Measuring the Distance Between Exotism and Exorcism

Nanna Debois Buhl and Ylva Westerlund

Prefixet exo- har betydelsen det främmande eller det som befinner sig utanför. I Nanna Debois Buhls och Ylva Westerlunds utställning på Galleri Box figurerar termerna exotism och exorcism. Det första begreppet handlar om en romantisk upptagenhet av det främmande och mystiska, det andra om utdrivandet av det samma.

Relationen till det främmande behandlas av Debois Buhl och Westerlund på olika sätt, men bägge intresserar sig för ambivalensen i begrepp som rymmer både längtan och fruktan. I filmen “Postcards – Tivoli” undersöker Nanna Debois Buhl hur den nationella identiteten konstrueras och medieras genom kulturella berättelser. I verken “Exorcism” och “Free at last” behandlar Ylva Westerlund mötet mellan teoretiska system och dess praktiska utförande. I tolkningen och översättningen av historiskt material och vetenskapliga system hittar både Debois Buhl och Westerlund en subjektiv läsning som förskjuter betydelsen av utsagan.

I sina respektive praktiker har Debois Buhl och Westerlund en formmässig utgångspunkt i undervisningsmaterialet. En form som associeras med förmedling, sanningsbegrepp och historieskrivning: griffeltavlan, planschen eller undervisningsfilmen. Men i bådas arbeten finns även en motsvarande kritik av den autoritära rollen som förmedlare eller pedagog, och därmed ställs även frågor kring förhållandet mellan subjekt och objekt.

Nanna Debois Buhls film “Postcards – Tivoli”, 2006, visar en serie filmsekvenser från nöjesparken Tivoli som grundades 1843 i Köpenhamn. Filmen behandlar Tivolis orientalistiska arkitektur från sent 1900-tal, en dansk version av en större trend inspirerad av de stora europeiska huvudstäderna, speciellt London och Paris. Efter Danmarks förlust av Södra Jylland till Tyskland 1864, fanns en vilja att definiera den nationella identitet som “icke-tysk” och man vände sig istället mot England och Frankrike. Idéer om “Orienten” blev därmed en viktig del i skapandet av en ny dansk nationell identitet. Mer om Nanna Debois Buhls arbete finns på www.nannadeboisbuhl.net.

Ylva Westerlund visar verken “Exorcism”, 2006, och “Free at last”, 2007. I videon “Exorcism” upptecknas en formel på griffeltavla. Formeln känns igen som psykoanalytikern Jaques Lacans Sexuations-formel som visar en patriarkal struktur där kvinnan ändå verkar undkomma, i slutsatsen “kvinnan existerar ej”. I teckningen “Free at last” tas avstampet i matematikern Albert Einsteins formel för universums expansion, som både verkar mana till total frigörelse och samtidigt fullständig destruktion.