Verk i urval

Gunvor Nelson

Gunvor Nelson räknas till pionjärerna inom experimentell film. I hennes berättelser lämnas traditionella narrativa strukturer åt sidan, till förmån för ett mer poetiskt och personligt visuellt språk. Samtidigt som hennes filmer ofta har en hög abstraktionsnivå genom rytmiskt collagearbete och ett synligt intresse för filmen som textur är vardagen och det konkreta högst närvarande. Sedan början av 90-talet bor Gunvor Nelson åter i Sverige, efter att i trettio år ha verkat i Kalifornien där hon bland annat undervisat på San Fransisco Art Institute. Efter återvändandet har uppmärksamheten i Sverige varit mycket stor och då hon nyligen mottog Bildkonstnärsnämndens stora stipendium konstaterade författaren, filmaren och producenten Carl-Henrik Svenstedt att Sveriges tre mest betydande filmare är Ingmar Bergman, Stefan Jarl och Gunvor Nelson. På Galleri Box presenteras ett urval av Gunvor Nelsons produktion.