BOX SAMTAL #9

Will Bradley and Lina Selander

Kl. 19.00 Film av Lina Selander: Timmarna Som Rymmer Formen (Ett Par Dagar I Port Bou)
Filmad i Port Bou, där Walter Benjamin tog sitt liv när han hindrades att korsa gränsen 1940. Bild och ljud väver samman former från en gränsstad med textfragment från berättelser av flyktingar. Filmen har under hösten visats på Bonniers Konsthall som en installation. http://www.linaselander.com

Kl. 19.30 Samtal med Will Bradley: Art And Social Change
Will Bradley är konstteoretiker och curator. I Glasgow har han initierat och arbetat med alternativa utställningsrum som The Modern Institute och Transmission. Just nu är han aktuell med utställningen Forms Of Resistance och boken Art And Social Change, i vilka han tillsammans med Charles Esche vill visa hur konstnärer deltagit i, påverkat och påverkats av olika historiska samhällsförändringar – Paris Kommunen 1871, Ryska Revolutionen 1917, Maj Revolten 1968, och tiden efter Berlinmurens fall 1989.

Vad finns det för möjliga relationer mellan konst och politisk handling? Hur kan estetik uttrycka en önskan om social och politisk förändring? Kan vi tolka tidigare konstnärsgenerationers politiska önskningar, och hur påverkar det vår förståelse av konsthistorien?