BOX SAMTAL #7: Konst- och kunskapsproduktion

Judith Schwarzbart

Fortsättning på Box Samtal, en serie föreläsningar, konstnärspresentationer och diskussioner. Vårens tema är konst- och kunskapsproduktion.

Judith Schwarzbart är curator för den kommande Köpenhamnskvadriennalen (www.uturn-copenhagen.dk) och gästprofessor i konstteori vid Konsthögskolan i Umeå. Hon har tidigare arbetat som curator på The Fruitmarket Gallery (www.fruitmarket.co.uk), som researcher på Edinburgh College of Art i Skottland, och 2003 – 2004 var hon, tillsammans med Maria Lind och Søren Grammel, del av det curatoriska laget på Kunstverein München (www.kunstverein-muenchen.de). Hon har skrivit för tidskrifter som t.ex. Altantica, Journal for Northeast Issues, Passepartout och Øjeblikket.

Den process där olika kulturer, världsbild er eller värdesystem försöker förstå den andres position med sitt eget språk, och sig själv med den andres språk, är en process, där det oförståeliga är en kreativ utmaning snarare än ett hinder. Kulturell översättning kan ses som en process där något går förlorat samtidigt som annat uppstår, då varje språk eller horisont har sitt eget meningssystem, vilket inte direkt kan översättas till något annat. Vad vill det säga att förstå den ena platsen med den andra platsens logik?