Malin Bogholt

Malin Bogholt arbetar med installationer och teckning. I hennes arbeten finns en återhållsamhet. Teckningarna och installationerna verkar styrda, som om de vore tittskåp in i en annan verklighet. Materialet som Malin använder sig av är ofta alldagliga föremål, plastbyttor, snören och plaströr. I hennes senare verk har hon även använt andra material såsom trä och armering, vilka ger hennes verk en fysisk tyngd. Att tydligt redovisa för funktionen var tidigare en viktig del i Malin arbeten, vilket kunde märkas i t.ex. “Projektion” på Galleri Rotor 1998 och “Regnbåge” på Stena Salen 1998. I hennes verk finns ofta en början och ett slut och denna början och detta slut är beroende av varandra i det att de knyter samman rummet. Malin letar sig fram till en punkt där verket öppnar sig, både mot det faktiska men också mot det gåtfulla.