Svenska / English

Galleri BOX utlyser Open Call inför utställningsåret 2019. Alla konstnärliga uttryck är välkomna att söka. Vi tar emot ansökningar från grupper och enskilda konstnärer, endast i undantagsfall arbetar vi med curatorer. Notera att vi inte ställer ut konstnärer som är heltidsstudenter vid tiden för utställningen.

Ansökningar kan göras från den 27 februari kl 15:00 till den 8 april kl 23.59. Vi tar endast emot förslag via vårt onlineformulär, här.

Deadline söndag 8 april kl 23.59. Sent inkomna ansökningar kommer inte behandlas.

Box är ett konstnärsdrivet galleri med fokus på samtidskonst. Sedan starten 1998 har Box presenterat fler än 150 utställningar. Med ett program som inkluderar utställningar, konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier, är Box i dag en etablerad och viktig plats för samtal kring det konstnärliga fältet. Box ligger på Kastellgatan 10, i Göteborg och drivs av Alexandra Nyman, Anna Liljedal, Camilla Johansson, Daniel Josefsson, Gustav Lejelind, Hendrik Zeitler, Josefina Posch, Tove Posselt , Kim Johansson, Peter Götzlinger, Rickard Ljungdahl Eklund och Sarah Schmidt.

Vi ser fram emot att ta del av era förslag!

Praktisk information och teknisk hjälp
En planlösning på galleriet kan laddas ner här
Dokumentationsbilder från tidigare utställningar finns under Arkiv på www.galleribox.se
Vi kan tyvärr inte hjälpa till att göra bildfiler mindre eller att skapa pdf-filer.

Tips: skriv alla texter först någonstans där du kan spara dem och klistra sedan in dem i rutorna i detta formulär.
Skulle du uppleva något tekniskt problem med att ansöka och ladda upp, vänligen kontakta web@galleribox.se

Gallery BOX is currently seeking applications for exhibitions in 2019. All artistic expressions are welcome to apply. We accept applications from groups and solo artists, only in exceptional cases do we accept proposals from curators. Please note that we do not exhibit artists that are full-time students at the time of their exhibition.

Applications are accepted between February 27th 3pm until 12am/Midnight April 8th, 2018. BOX only accept proposals via our online application system found, here

Deadline Sunday April 8th 12am/Midnight. Late applications will not be considered

Box is an artist-run space for contemporary art, located in Gothenburg, Sweden. The gallery aims at promoting contemporary Swedish artists, as well as introducing international artists to a Swedish audience. Since the gallery was established in 1998 it has shown over 150 exhibitions. With events such as exhibitions, artist talks, seminars and dialogues, Box has built and established a position as an important place for communication within the field of contemporary art. Box is run by Alexandra Nyman, Anna Liljedahl, Camilla Johansson, Daniel Josefsson, Gustav Lejelind, Hendrik Zeitler, Josefina Posch, Tove Posselt, Kim Johansson, Peter Götzlinger, Rickard Ljungdahl Eklund och Sarah Schmidt.

We look forward to receiving your applications!

Practical information and technical help
A floor map of the gallery can be downloaded here.
Documentation images from previous exhibitions can be found under the Archive tab on our website www.galleribox.se
Unfortunately we are not able to assist in re-sizing images or creating pdf-documents.

We recommend that you create and save your texts in an external document in order to later copy and paste them into our application.
Should you encounter any technical difficulties while submitting or uploading images, please contact web@galleribox.se

Verifiering / Verification