Svenska / English

Box Open Call har är nu stängt för nya ansökningar

Tack för alla som ansökt, besked kommer under våren.

Följ oss på Facebook, Instagram eller registrera dig på vårt nyhetsbrev för att få information om utställningar och arrangemang.

BOX Open Call is now closed

Thanks to all that applied!

Follow us on Facebook, Instagram or sign up for our newsletter, to get information about exhibitions and events.