Svenska / English

Galleri BOX utlyser Open Call inför utställningsåret 2021. Alla konstnärliga uttryck är välkomna att söka. Vi tar emot ansökningar från grupper och enskilda konstnärer, endast i undantagsfall arbetar vi med curatorer. Notera att vi inte ställer ut konstnärer som är heltidsstudenter vid tiden för utställningen. BOX följer MU-avtalet.

Ansökningar kan göras från den 1 februari kl 15:00 till den 1 mars kl 23.59. Vi  tar endast emot förslag via vårt online-formulär, längre ner på denna sida.

Deadline söndag den 1 mars kl 23.59. Sent inkomna ansökningar kommer inte behandlas.

Box är ett konstnärsdrivet galleri med fokus på samtidskonst. Sedan starten 1998 har Box presenterat fler än 170 utställningar. Med ett program som inkluderar utställningar, konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier, är Box i dag en etablerad och viktig plats för samtal kring det konstnärliga fältet. Box ligger på Kastellgatan 10, i Göteborg

Vi ser fram emot att ta del av era förslag!

Praktisk information och teknisk hjälp
En planlösning på galleriet kan laddas ner här
Dokumentationsbilder från tidigare utställningar finns under Arkiv på www.galleribox.se
Vi kan tyvärr inte hjälpa till att göra bildfiler mindre eller att skapa pdf-filer.

Tips: skriv alla texter först någonstans där du kan spara dem och klistra sedan in dem i rutorna i detta formulär.
Skulle du uppleva något tekniskt problem med att ansöka och ladda upp, vänligen kontakta web@galleribox.se

Gallery BOX is currently seeking applications for exhibitions in 2021. All artistic expressions are welcome to apply. We accept applications from groups and solo artists, only in exceptional cases do we accept proposals from curators. Please note that we do not exhibit artists that are full-time students at the time of their exhibition.

Applications are accepted between the first of February until 12am/Midnight the first of March, 23.59. BOX only accept proposals via our online application system found, here.

Deadline Sunday the first of March 12am/Midnight. Late applications will not be considered

BOX is an artist-run gallery with focus on contemporary art. Since it’s inception in 1998 the gallery has presented more than 170 exhibitions. With a program, that includes exhibitions, artists´talks, lectures and seminars, BOX is today an established and important arena for conversation about the artistic filed.

We are looking forward to receiving your proposals!

Practical information and technical help
A floor map of the gallery can be downloaded here.
Documentation images from previous exhibitions can be found under the Archive tab on our website www.galleribox.se
Unfortunately we are not able to assist in re-sizing images or creating pdf-documents.

We recommend that you create and save your texts in an external document in order to later copy and paste them into our application.
Should you encounter any technical difficulties while submitting or uploading images, please contact web@galleribox.se

Verifiering / Verification