Tack!

Tack till alla som sökt, svar om utställningserbjudande kommer så fort styrelsen tagit beslut.