Galleri Box
Kastellgatan 10
411 22 Göteborg Sweden
Opening hours:
tue – fri 13 – 17
sat – sun  12 – 16

090905 Luis Jacob

5 september–15 november

Vernissage lördag 5 september kl. 18-21

Som en av huvudarenorna för Göteborgs internationella konstbiennal presenterar Box under hösten Luis Jacob, med vernissage på lördag 5 september.

Luis Jacobs konstnärskap låter sig inte kategoriseras. Hans praktik pendlar mellan verk, aktivism, curator, lärare och skribent. Jacob definierar heller inte sin konst via ett specifikt media utan låter istället den egna intressesfären – samhället och frågan om och huruvida möjligheter finns till socialt samspel – presenteras genom fotografi, performance, skulptur och installation.

I Jacobs syn på konstnärligt arbete märks en strävan efter att göra tillvaron meningsfull, vilket här även rymmer en önskan om delaktighet och att låta det personliga bli offentligt.

På Box visas verken Album VII 2008 och Without Persons 1999-2008. Kollaget Album VII är ett myllrande flöde av bilder hämtade ur böcker, tidningar och andra källor. Videonstallationen Without Persons är en betraktelse över utanförskap, social anpassning och den samtida tillvarons tomhet.

Som kuriosa kan även nämnas att Jacob under ett par år var medlem i det kanadensiska bandet The Hidden Cameras.

Luis Jacob är född 1970 i Peru och bosatt i Toronto.

End the year with BOX

Dec 15-16th CASH BOX and 16th at 2pm also a Performance - Karin Sandberg & Vilda Kvist

Newsletter

Subscribe to our newsletter .
Your email-adress:


What is one + 99? 

Tweets