Galleri Box
Kastellgatan 10
411 22 Göteborg Sweden
Opening hours:
tue – fri 13 – 17
sat – sun  12 – 16

070323 LOOKING AT HIS LANDSCAPE: Bengt Olof Johansson

23 mars-22 april
Bengt Olof Johansson har sedan 1989 arbetat med den fotografiska bilden. Hans arbete kan delas in i faser som tydligt skiljer sig åt i tid, material och innehåll: Byggarbetsplatserna, Bläckutskrifterna och Porträtten. I alla tre utgör bilden, det faktiska rummet och tekniken delar i ett intrikat samspel vars budbärare är illusionen. På Göteborgs Konstmuseum år 2000 och installationen Vinna mark inledde han arbetet med att via yrkesrollen närma sig personen bakom. I detta fall handlade det om curatorn som bjudit in honom att göra utställningen. Med Vävare från 2001 “återuppväckte” han porträttet via en överbryggning av det givna avståndet mellan bildens och betraktarens rum. De bägge galleristernas och deras vardagliga arbete utgjorde bildernas enda motiv. Fram trädde det modernistiska konstobjektet likt en gengångare. I Fishing for Fish från 2005 är en yrkesfiskare utgångspunkten för vad den dubbelriktade situationen att betrakta ett fotografi kan innebära. Till Galleri Box förflyttas ett särskilt landskap med hjälp av nio fotografier. I rummet finns också två videoloopar där en äldre man kan ses från sidan och rakt framifrån. Galleribesökaren träder in i en position mellan landskapet och mannen på skärmarna. Looking at his landscape undersöker tanken om att ett landskap skulle kunna avsätta sig i ett ansikte. För mer information om Bengt Olof Johanssons arbete, se www.bojson.se.

End the year with BOX

Dec 15-16th CASH BOX and 16th at 2pm also a Performance - Karin Sandberg & Vilda Kvist

Newsletter

Subscribe to our newsletter .
Your email-adress:


What is fifty + 5? 

Tweets