Maria Andersson och Nancy Atakan – Marking a Shift

Utställningen Marking a Shift söker efter spår av kulturella utbyten. Med serendipitet som metod, en öppenhet för oavsiktliga och lyckosamma upptäckter, sammanförs dåtid med nutid. Genom samarbete förbereds framtiden.   Maria Andersson och Nancy Atakan började samarbeta med kollektiv research 2012 efter att de upptäckt ett gemensamt intresse för transkulturella utbyten. Konstnärernas gemensamma och individuella […]