Galleri Box
Kastellgatan 10
411 22 Göteborg Sweden
Opening hours:
tue – fri 13 – 17
sat – sun  12 – 16

051014 Estella Burga

14 oktober
Estella Burgas verk och projekt kretsar kring undersökningar av platser. Hon studerar de detaljer som kan sägas konstituera miljöer och vad som sker när dessa platser förändras. Ibland utgår Estellas undersökningar från det fotografiska, såsom i bildspelet “Nostomania” där trehundra parabolantenner har registrerats; ibland utgår de från det skulpturala, såsom i installationen “les Occupants” där en familj av lyktstolpar flyttats in i en skog. På Box Kastellgatan visas nya arbeten av Estella, som belyser den plats på vilken minnets och längtans processer projiceras: Den plats som inte går att resa bort från, men vars spår inte heller säkert kan följas. I Estellas verk märks rummen mellan rummen, där tecknen framstår som skarpa och samtidigt förflyktigas, där de dras ner av gravitationen och smetas ut.

End the year with BOX

Dec 15-16th CASH BOX and 16th at 2pm also a Performance - Karin Sandberg & Vilda Kvist

Newsletter

Subscribe to our newsletter .
Your email-adress:


What is one + 99? 

Tweets