Galleri Box
Kastellgatan 10
411 22 Göteborg Sweden
Opening hours:
tue – fri 13 – 17
sat – sun  12 – 16

090320 CAPRICOUS PRESENTS: TENDER LOVE AND CARE, Melanie Bonjao, Sam Falls, Kinga Kielczynska, Katherine Wolkoff (curator: Sophie Mörner)

“These works invite us to listen to their stillness, arriving at the place you can hear it. These are sanctuaries where bodies have stopped, and felt something. They are fearless places, where the mist, and the darkness dwell. These places are about dreams, the endless presence of continual dreaming. These are fragments of places that so quickly pass us by. In these places are micro-lives; the works admire them, love them for their magical-ness. These places are tender, and suggest togetherness, a connectedness, and something nice. Something soft. Tender Love and Care.” – Capricious, March 2009

Curatorn och fotografen Sophie Mörner har sedan 2003 drivit fototidskriften Capricious Magazine och är även ansvarig utgivare för tidskrifterna GLU och Famous.

På Box utgår Mörner från Capricious och låter tidskriften ta rumslig form genom arbeten av Melanie Bonajo, Sam Falls, Kinga Kielczynska och Katherine Wolkoff.

Liksom ordet ”capricious” betyder impulsiv och oförutsägbar, är Mörners ambition att knyta samman unga fotografer för att i varje nytt nummer skapa ett visuellt berättande bortom textens ramar. Den verkcentrerade hållningen märks genom fristående fotografiska arbeten, ofta presenterade i serier, utan facit och förklaringar.

End the year with BOX

Dec 15-16th CASH BOX and 16th at 2pm also a Performance - Karin Sandberg & Vilda Kvist

Newsletter

Subscribe to our newsletter .
Your email-adress:


What is one + 99? 

Tweets