VISNING

Bo Melin

Vernissage fredag den 9e november kl 17.00 – 20:00 Bo Melin arbetar platsspecifikt och i överdimensionerad skala med berättande installationer eller aktioner. Ofta med både humor och djupt allvar beroende på hur betraktaren upplever verket.Ofta är verken tillverkade med enkla medel och billiga material funna i närheten, hanterade med stor omsorg. I ”VISNING” på Gallleri […]