17/8 Box Summer Studio – OPEN STUDIO

BOX SUMMER STUDIO  PERFORMATIVA PRAKTIKER MÖTER SPATIALA PRAKTIKER   12 – 18 AUGUSTI  OPEN STUDIO 17 AUGUSTI kl 12.00-18.00 Här kommer konstnärer, arkitekter, designers, nutida dansare, författare och scenkonstnärer tillsammans arbeta för att nå fördjupade insikter om samspel mellan materialitet, rumslighet, socialt liv och handlande.  Med det performativa paradigmet som utgångspunkt undersöker Box Summer Studio […]