Olof Marsja och Kristina Lindberg – Det är vad det är

Välkommen på vernissage fredag den 22 mars!   Vad innebär det att ha en ”materialdriven” praktik? För Olof Marsja är det att låta materiella motsatspar mötas och låta en annan verklighet springa därur. Plasten och träet, handen och maskinen. På så vis förskjuts också hantverket från det förväntat ornamenterade till det subjektsskapande, agensdrivna. Men det […]