Fotoboken och rummet

Fotoboken och rummet Boksläpp och samtal Öppet kl 16-20 Samtal kl 18 Som portabla gallerirum kan läsaren ta del av fotobokens innehåll var de än befinner sig. Fotoboken erbjuder en möjlighet att skapa ett koncentrerat narrativ, det finns en tydlig början och slut. Berättelsen skapas i bildernas förhållande till varandra och har en begränsning i […]

Watery Eyes

Tomas Sinkevicius/Viltė Bražiūnaitė och Hanna Husberg

Watery Eyes – Hanna Husberg, Tomas Sinkevičius and Viltė Bražiūnaitė April 26 – May 26 We watch the sky; the sun hotter than ever. Warm dust sparkles and glows, tingles our throats, as our hands rub blood-hot eyes. A grey stripe at the horizon closes upon us from above. With dusk the air grows red. […]

Det är vad det är

Olof Marsja & Kristina Lindberg

Vad innebär det att ha en ”materialdriven” praktik? För Olof Marsja är det att låta materiella motsatspar mötas och låta en annan verklighet springa därur. Plasten och träet, handen och maskinen. På så vis förskjuts också hantverket från det förväntat ornamenterade till det subjektsskapande, agensdrivna. Men det är inte fråga om konstnärens subjekt eller agens, […]

Marking a Shift

Maria Andersson och Nancy Atakan

Utställningen Marking a Shift söker efter spår av kulturella utbyten. Med serendipitet som metod, en öppenhet för oavsiktliga och lyckosamma upptäckter, sammanförs dåtid med nutid. Genom samarbete förbereds framtiden. Maria Andersson och Nancy Atakan började samarbeta med gemensam research 2012 efter att de upptäckt ett delat intresse för transkulturella utbyten. Konstnärernas gemensamma och enskilda efterforskningar om svensk […]

Ear Channel & Lion

Sara Wolfert

(/The Waking of the Sleeping Lion Ear) BOX presenterar Sara Wolferts installation Ear Channel & Lion (/Waking of the Sleeping Lion Ear) ett arbete som vuxit fram tillsammans med ett intresse för ett upphovsrättsfall kring en berömd låt, mest känd under namnet The Lion Sleeps Tonight (tidigare titlar: Wimoweh/ Mbube). Låten, en megahit under flera […]