Det är vad det är

Olof Marsja & Kristina Lindberg

Vad innebär det att ha en ”materialdriven” praktik? För Olof Marsja är det att låta materiella motsatspar mötas och låta en annan verklighet springa därur. Plasten och träet, handen och maskinen. På så vis förskjuts också hantverket från det förväntat ornamenterade till det subjektsskapande, agensdrivna. Men det är inte fråga om konstnärens subjekt eller agens, […]

Maria Andersson och Nancy Atakan – Marking a Shift

Utställningen Marking a Shift söker efter spår av kulturella utbyten. Med serendipitet som metod, en öppenhet för oavsiktliga och lyckosamma upptäckter, sammanförs dåtid med nutid. Genom samarbete förbereds framtiden. Maria Andersson och Nancy Atakan började samarbeta med gemensam research 2012 efter att de upptäckt ett delat intresse för transkulturella utbyten. Konstnärernas gemensamma och enskilda efterforskningar om svensk […]

Sara Wolfert – Ear Channel & Lion

(/The Waking of the Sleeping Lion Ear) BOX presenterar Sara Wolferts installation Ear Channel & Lion (/Waking of the Sleeping Lion Ear) ett arbete som vuxit fram tillsammans med ett intresse för ett upphovsrättsfall kring en berömd låt, mest känd under namnet The Lion Sleeps Tonight (tidigare titlar: Wimoweh/ Mbube). Låten, en megahit under flera […]