Maria Andersson och Nancy Atakan – Marking a Shift

Utställningen Marking a Shift söker efter spår av kulturella utbyten. Med serendipitet som metod, en öppenhet för oavsiktliga och lyckosamma upptäckter, sammanförs dåtid med nutid. Genom samarbete förbereds framtiden.

Maria Andersson och Nancy Atakan började samarbeta med kollektiv research 2012 efter att de upptäckt ett gemensamt intresse för transkulturella utbyten. Konstnärernas gemensamma och individuella efterforskningar om svensk Linggymnastik som ett modernistiskt projekt i Sverige och Turkiet har lett till en serie separata arbeten där konstnärerna använt sina olika arbetsmetoder och uttryck, samt även gemensamma arbeten. Verken skapar flera parallella berättelser som direkt och indirekt knyter an till Selim Sırrı Tarcan, som förde med sig svensk Linggymnastik till Turkiet i början av 1900-talet, och hans döttrar Selma Sırrı and Azade Tarcan som, influerade av sin fars radikala idéer och ideal om ett samhälle, var pionjärer inom modern dans in Turkiet (Selma) och utvecklade en terapeutisk metod för att lära ut gymnastik till alla (Azade).

Utställningen innehåller arbeten från 2015 till idag från konstnärernas individuella praktiker, baserade på den kollektiva researchen, samt gemensamma arbeten; video, böcker, textila arbeten och performance.

Maria Andersson (1978) är konstnär, baserad i Stockholm. Hennes processbaserade praktik kretsar framförallt kring rumslig organisation. Hon arbetar med video och text i installationer och interventioner och intresserar sig för hur rumslighet skapas performativt genom handlingar, ingrepp och användande. Maria har också arbetat, och arbetar, i flera självorganiserade initiativ, tvärdisciplinära samarbeten och pedagogiska projekt, t ex Ett rum med utsikt, Slakthusateljéerna och AIR Drop. Hon är utbildad på Central Saint Martins College i London, Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

www.mariaandersson.net

Nancy Atakan är konstnär, lärare, konsthistoriker och konstkritiker. Född i USA 1947, baserad i Istanbul, och sedan 1969 aktiv i Istanbuls konstscen. Från början som målare, men under tidigt 1990-tal började hon arbeta med andra medier, såsom fotografi, installation, text, digitala tryck, neon och video. 2007 grundade hon tillsammans med Volkan Aslan 5533, en konstnärsdriven plats och projektrum i Istanbul. Med idealistisk synvinkel involverar Nancy Atakans praktik experimenterande, research, samarbeten och dialog.

www.nancyatakan.com