Galleri Box
Kastellgatan 10
411 22 Göteborg Sweden
Opening hours:
tue – fri 13 – 17
sat – sun  12 – 16

110225–110327 Karin Kihlberg & Reuben Henry

25 FEBRUARI – 27 MARS
Vernissage:
Fredag 25 februari 18-21

Kihlberg och Henrys arbete undersöker relationen mellan åskådaren och bilden i tid och rum, och dess föränderliga ståndpunkt gentemot historia och minne. Deras konstnärskap inrymmer video, fotografi, performance, installation och teckning. Förhållandet mellan berättandet, det verkliga och fiktiva har ofta en central roll i deras konstverk.

Tre konstverk ställs ut på Galleri Box. Videon Inbindable Volym (2010), utspelar sig i Birminghams ikoniska Central Library, stadens mest ökända exemplet på brutalistisk arkitektur vilken kommunen planerar att riva 2013. Genom en språklig och visuell grammatik, utforskar Inbindable Volym arkitektur och böcker inte som konkreta eller fasta utan som instabila och föränderliga.

This Story is about a little Boy (2009) är en visuell rekonstruktion av en film enligt ett minne. En vän till konstnärerna återberättar en film som gjort ett starkt intryck på hans liv. Minnet av The Fallen Idol av Carol Reed spelas in och används sedan av konstnärerna för att återkonstruera den originella filmen till en ny film där berättelsen harförändrats genom minnets tolkning och glömska.

Frames (2011) är en nyproducerad serie fotografier av nittonhundratalets biografer i Portsmouth, England, som antingen har ändrat deras användning eller rivits för att använda marken för andra ändamål. Fotografierna söker efter filmduken där filmerna och bilden en gång har projicerats för publiken och vilken nu är ersatt med andra bilder och funktioner.

Karin Kihlberg (SE) och Reuben Henry (UK) är verksamma i London och har under de senaste två åren arbetat som researchers vid Jan van Eyck akademin, ett post-akademiskt center för design, teori och konst i Nederländerna. De har tagit del i utställningar och events vid Tate Modern, Hayward Gallery och Le Mois del la Photo i Montreal. De är representerade av Danielle Arnaud Contemporary i London.
www.karinkihlberg-reubenhenry.org

Utställningen presenteras i samband med Vivid, ArtsSway och Danielle Arnaud. Projektet stöds av Birmingham Cultural Partnership

KARIN KIHLBERG & REUBEN HENRY

25 FEBRUARY – 27 MARCH
Opening Reception:
Friday 25 February 6-9pm

Kihlberg and Henry’s practice aims to capture uncertainties of the present and generate an unstable perception of time. They explore subjective understandings and non-linear narrative as a method to see an event from alternative angles and perspectives. Kihlberg and Henry’s practice is not bound to any particular medium, but they are drawn instead to finding ways in which documentation can operate beyond representing the past.

Three artworks will be exhibited at Gallery Box. The video Inbindable Volume (2010), set in Birmingham’s iconic Central Library, the city’s most infamous example of Brutalist architecture, planned for demolition in 2013.Through a linguistic and visual grammar, Inbindable Volume explores the nature of architecture and books not as fixed or concrete but as unstable and ever changing.

This Story Is About A Little Boy (2009) is a visual reconstruction of a film as a memory. A friend of the artists’ narrates a film that has made a strong impression on his life. His recollection of The Fallen Idol by Carol Reed was recorded and used by the artists to re-construct the original film into a new movie where the story has changed through the recollection of subjective memory.

Frames (2011) is a newly produced series of photographs of twentieth century cinemas in Portsmouth, England, which have either changed their use or been demolished in order to use the land for other purposes. The photographs are in a search for the silver screen on which movies and image were once projected for the audience, which now is replaced with other pictures and features.

Karin Kihlberg & Reuben Henry have been collaborating since 2004. They are currently based in London and for the past two years have been researchers in the fine art department at the Jan van Eyck Academie, Maastricht. They also work together on Springhill Institute, a mobile production project which previously hosted a seasonal programme of international artists production residencies. Kihlberg and Henry are represented by Danielle Arnaud, London
www.karinkihlberg-reubenhenry.org

Galleri Box is a member in Konstfrämjandet, supported by Göteborgs Stads Kultur, Statens Kulturråd and Västra Götalandsregionens Konstkonsulent and the exhibition is presented in collaboration with Vivid, ArtsSway och Danielle Arnaud. The Project is supported by Birmingham Cultural Partnership

Documentation by Hendrik Zeitler

End the year with BOX

Dec 15-16th CASH BOX and 16th at 2pm also a Performance - Karin Sandberg & Vilda Kvist

Newsletter

Subscribe to our newsletter .
Your email-adress:


What is one + 99? 

Tweets