Galleri Box
Kastellgatan 10
411 22 Göteborg Sweden
Opening hours:
tue – fri 13 – 17
sat – sun  12 – 16

101112 Ilona Huss Walin: En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där.

12 NOVEMBER– 12 DECEMBER

En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där.

Två Videoverk á 7 min, från 2009 och 2010

Klassrummet är tomt. Läraren är upprymd av känslan av gemenskap och social interaktion med sina elever (som inte finns där). Läraren är stolt och trygg och trivs bland ungdomarna (som inte finns där). Ilona Huss Walin har återskapat två olika lektioner som har ägt rum på en gymnasieskola i Göteborg. En skådespelare spelar rollen som läraren och återskapar, utan motspelare, lektionen som om eleverna fanns där. I de två videoverk Huss Walin visar på Box har hon bett skådespelaren att in i minsta detalj härma den dokumenterade lärarens interaktion. Det logiska i alla de små rörelser och tonläge på rösten som läraren hade då, i relation till sina elever, blir till något annat i det nu elevtomma klassrummet. Att utan motspelare härma lärarens spontanitet i rörelse och tal var en utmaning för skådespelaren. Det var dock mer en tidsfråga för skådespelaren att finna sin egen spontanitet i den härmade spontaniteten. Religionsläraren Karin Ciambella Berggren och bildläraren Hans Stålrud, vars lektionsarbete har videodokumenterats, har gestaltats av skådespelarna Jonathan Silén respektive Viktoria Folkesson.

Hösten 2007 praktiserade Ilona Huss Walin på ett gymnasium, hon följde en lärares arbete genom att sitta bredvid och iaktta arbetet. Slutet på dagen såg hon för sig en rörlig bild där hon själv gick runt i klassrummet och härmade lärarens interaktion fast utan eleverna.

Ilona Huss Walin (född i Sverige 1967) är bosatt och verksam i Göteborg. Hon är utbildad vid Konstakademiet i Bergen samt Konsthögskolan Valand och har genomfört en mängd utställningar i framförallt Norden. Mer info om Ilona Huss Walins konstnärliga verksamhet finns på hennes hemsida http://www.ilonahusswalin.com/

Text av Björn Norberg om Ilona Huss Walins konst

Med stöd av: Konstnärsnämnden Sveriges Bildkonstnärsfond och Göteborgs stads kulturnämnd

End the year with BOX

Dec 15-16th CASH BOX and 16th at 2pm also a Performance - Karin Sandberg & Vilda Kvist

Newsletter

Subscribe to our newsletter .
Your email-adress:


What is fifty + 5? 

Tweets